Om Systerskapskören och Modellskolan.

Peter Pripps, en av rektorerna på Malmö nya latin.

En workshop i storytelling skräddarskydd för skolledningen, delar av stadsförvaltningen och Naturskyddsföreningen – i projektet Modellskolan.

Uppdragsgivaren tyckte så här.

I ett omfattande och tämligen komplext projekt som Modellskolan behövdes en workshop som lyfte fram intressenternas tankar på projektets betydelse ur flera perspektiv. Vibeke Specht löste detta på ett lysande sätt genom att i förhand genomföra intervjuer och under workshopen involvera deltagarnas personliga värderingar och livsmål kopplat till utmaningar och mål i projektet. Deltagarna var mycket nöjda med upplägget för heldagen och nämnde särskilt de individuella mentala övningarna som effektiv metod för fokusering och därmed lyckat genomförande av de olika gruppgemensamma övningarna.

Sophie Nordström, Naturskyddsföreningen

Hör av dig om du vill veta mer.

 

LinkedIn
Facebook
Instagram
Twitter
Follow by Email
RSS
Google+
https://www.oretopia.blog/2016/10/10/modellskolan/