Varför arbetar företag med hållbarhet, och vad är grejen med integrerad rapportering? Välkommen till en torr och saklig snabbredovisning helt befriad från storytelling.

Inte välgörenhet

Företag som har höga ambitioner med sitt CSR-arbete, eller samhällsansvar, inser i grund och botten två saker:

  1. Att det är dåligt för affärerna att bara betrakta sig själv som en isolerad vinstmaximerare.
  2. Hållbarhet handlar i grund och botten om god förvaltning av resurser, och företag som är rädda om sina resurser – oavsett om det rör sig om anställda, kunder, miljön i anslutning till verksamheten, energi eller tid och pengar – är en strategiskt vis organisation.

Ett trovärdigt hållbarhetsarbete är med andra ord inte självuppoffrande välgörenhet, utan går i förlängningen hand i hand med en långsiktigt god tillväxt.

För aktieägarna och andra intressenterna är ett företags hållbarhetsarbete med andra ord minst lika intressant som de sammanställda räkenskaperna. Det betyder att kloka intressenter nagelfar GRI-rapporten* med ett lika stort intresse som man granskar årsredovisningen.

En bra integrerad rapportering beskriver hur hållbarhetsarbetet stärker affärerna.

Elitseriens CSR-spelare

Sedan finns företagen som tagit hållbarhetsredovisningen till en ny nivå – den integrerade rapporteringen (IR). Det betyder att man presenterar finansiella och icke-finansiella resultat på lika villkor och med samma krav på noggrannhet.

Ja, precis – intressenterna “slipper” läsa två olika rapporter. Det finns alltså ingen separat CSR-redovisning. Istället ingår de avsnitt som skulle varit en del av en ”vanlig” hållbarhetsredovisning i de delar av årsredovisningen som de passar in i.

Om, säg, en glassfabrikant har en integrerad redovisning skulle du i  rapportens avsnitt om produktutveckling kunna ta del av hur de – exempelvis – valt att ersätta palmolja med kokosolja.

Detta betyder inte att en IR “ersätter” den finansiella rapporteringen. “Bara” att allt fler inser att finansiell rapportering allena inte kan ge en tillräckligt rättvis bild av ett företags värde.

Om endast en mening fick användas för att sammanfatta grejen med IR skulle den lyda så här:

En bra integrerad rapportering visar hur hållbarhetsarbetet stärker affärerna.

*GRI är ett standardiserat ramverk för hållbarhetsredovisning.

//Vibeke Specht
vibeke@oretopia.com

LinkedIn
Facebook
Instagram
Twitter
Follow by Email
RSS
Google+
https://www.oretopia.blog/2016/12/16/vadda-hallbarhetsredovisning/