Om Systerskapskören och Modellskolan.

Peter Pripps, en av rektorerna på Malmö nya latin.

Läs mer