Men hörru, man kan ju inte använda berättelser i vetenskapligt skrivande, säger en medlem från högkvarteret. 1980-talet är i sin linda och Kendell Haven håller en workshop i storytelling för den amerikanska rymdfartsstyrelsen, Nasa.

Läs mer